Weltreligionen

Weltdeutungen und Menschenbilder

Monoteizm

Musevilik, büyük dünya dinlerinden biridir. Bu dine mensup olduğunu itiraf eden insan sayısı nispeten az da olsa, Museviliğin büyük dünya dinleri sıralamasında yer alması gerekir. Bunun sebeplerinden bir tanesi ise, Museviliğin hâlâ mevcut olan en eski monoteist din olmasıdır. Monoteizm: „Tek Tanrıya inanmak“ demektir. Eski zamanların İsrail’inde, çeşitli biçimlerde yerde ve gökte yaşayan birçok tanrıya olan inanışlar yaygındı. Bunun karşılığında Musevilik, tek bir tanrıya – Yehova’ya - olan inancı ortaya koyuyordu. Bu Tanrı, kendini İsrail halkına çeşitli yollarla gösterir. En ünlü vahiylerinden biri de, yanan çalının olduğu sahnedir. Tanrı, Musa peygamberinin karşısına yanan bir çalının içinden gelen sesiyle çıkar. Sina Dağı’nda Tanrı’nın emirlerini, yani İsrail halkı ve günümüze kadar bütün Yahudiler için geçerli olan buyruklarını kabul eden de yine Musa’dır.