Das Gebet

in den Weltreligionen

Dünya dinlerinde dualar

Dua, bir ricanın iletildiği, minnet ya da övgü belirtilen veya sadece sohbet olarak gerçekleştirilen dinin temel görevlerindendir. İslam, Hristiyanlık, Budizm, Hinduizm veya Musevilik – dua, beş dünya dininde de sonuçta tanrıya veya yüksek güçlere yönelmek anlamına gelir.