Männer hinter Hitler II

Himmler & Eichmann

Hitler’in arkasındaki adamlar II

Giriş KONUŞMACI Dünyaya hakim olmak istemişlerdi. Sevk eden ve şiddet saçan silahlara sahiplerdi … ve 50 milyon insan hayatını kaybetmişti … milyonlarca sivil kişi .. milyonlarca asker. Fakat sonunda yenilmişlerdi. Heinrich Himmler 1. İktidara yükselişi 1.1. Öndeyiş KONUŞMACI … nasyonalsosyalizmin bir otoritesi, acımasız bir katil ve imha kamplarının hevesli bir örgütçüsü. Kendisine acımasız cellat ismini takmıştı. SS’in Reich lideri, polis şefi, iç işleri bakanı. Onun emri üzere milyonlarca insan hapsedilmiş, işkenceye uğramış ve öldürülmüştür. O-Ton Ferruccio Valerio: „Nisan 1945: Reich Başbakanlığının barınağında artık herkes Almanya’nın savaşı kaybettiğini kabul etmiştir. Hitler ölmeye karar verir ve aynı şeyi sadık partı liderlerinden de bekler. İntiharından iki gün önce Radyo Londra’nın haberlerini dinler: „Himmler, İnigiltere’ye ve Birleşik Devletlere şartsız teslim olmayı teklif etmiştir.“ Böylece Adolf Hitler en güvenilir adamının kendisini ihanet ettiğini öğrenir. 1.2. Gençliği KONUŞMACI Heinrich Himmler, 7 Ekim 1900’de üç oğulun ikincisi olarak Münih’te dünyaya gelir. Babası lise öğretmenidir, annesi şefkatli bir ev hanımıdır. Çocuklarını koyu katolik ve milliyetçi muhafazakâr olarak büyütürler. Heinrich sınıfın en iyi öğrencilerinden biridir. Hoşlandığı dersler matematik, Latince, tarih ve Yunancadır. Zayıf bir çocuktur, titiz, ürkek ve iyi terbiyeli. Birinci Dünya Savaşı başlayınca, 14 yaşındaki Himmler onun yaşındaki çoğu delikanlı gibi coşku doludur. Subay olup cepheye gitmek ister, fakat henüz çok gençtir. 1917’de liseyi bitirip subay adayı olarak Bavyera’nın piyade kumandasına girer. Fakat henüz subay eğitimini bitirmeden savaş sona erer.. Almanya’nın mağlubiyeti ve yeni cumhuriyete yüklenen aşağılayıcı barış şartları onu öfkelendirir. 1919’da Münih Teknik Üniversitesinde başladığı ziraat bilimi tahsilini Himmler 1922’de diplomasını alarak bitirir. Bir gübre şirketinde labor asistanı olarak çalışmaya başlar, fakat birkaç ay sonra bu işten ayrılır. 1923’te Himmler Münih’te başarasız kalan Hitler darbesine katılır. Kaçtıktan sonra „NS özgürlük hareketinde“ faal olur. Bu dönemde ideolojik inancı, kariyer yapma arzusunu son derece destekler. 1925’te girdiği kötü şöhretli SS’te onun örgütçü yetenekleri hemen farkedilir ve takdir edilir. Henüz 1927’de SS’in yardımcı Reich lideri olarak görevlendirilir. 1.3. SS’in Reich lideri Nürnberg 1927: Adolf Hitler’in propaganda gösterisi, arkasında … Heinrich Himmler. 6. Ocak 1929: Hitler, Himmler‘i SS’in Reich lideri ilan eder. Himmler’e göre SS basit bir koruma birliği değildir, onu bir şövalye tarikatı olarak algılar … uzun boylu adamlar, sarı saçlar, mavi gözler. Himmler, üniformalarının detaylarını şahsen denetler: Gümüş rengi süslü siyah başlığın merkezinde bir kurukafa yükselir. Siyah çerçeveli, kırmızı renkteki bir kollukta gamalı haç parıldar. Dahil olmak istiyen, birçok sınavı vermek zorundadır, örneğin Reich’ın spor armasını. Ayrıca evlilik emri vardır. Ancak ırk ve kalıtım açısından öngörülen şartlara göre evlenmeye razı olanlar kabul edilirler. Evlenmeden önce bir SS üyesinin nişanlısının soyağacı yeni „SS ırk ve yerleşme dairesinin“ memurları tarafından incelenmelidir. Maksat, halkın ırksal varlığının muhafaza edilmesi, ırk sağlığının geliştirilmesi ve saf kanın korunmasıdır. SS üyeleri, Almanya’ya ve dünyaya hakim olmaya öngörülmüş bir hükümdarlar soyunu yaratmalılardır. 1933: Adolf Hitler iktidara geçer. 1936’da Himmler’i gizli devlet polisinin komutanı ilan eder – kötü şöhretli Gestapo, nasyonalsosyalist iktidarın merkezi yürütme organıdır. Sorumluluğu azınlıkların zulmünden gençliğin ve kültürün denetimine kadar uzanmaktadır. 2. Avrupalı yahudilerin zulmü ve tahribi 2.1. Irk teorisi ve Cermenler kültü »Irk teorileri« ve »ırk temizliği«, nasyonalsosyalist yaşam felsefesinin temel unsurlarını oluştururlar. Alman kadınlar, biyolojik ve bilimsel kriterlere göre ayırılırlar. “Nasyonalsosyalizm, dini inancın ötesindedir. Üstün insanı yaratma arzusunu temsil eder.“ Himmler böyle söyler. Bu korkunç öğreti, kadının imajını değiştirerek onu artık bir şahıs olarak değil, daha doğrusu Reich’ın ilerideki savaşçılarını doğuracak, değerli kalıtımın üretken koruyucusu ve bağışçısı olarak nitelendirir. Yaşam … ölüm. Toplama kampı sistemleri de Himmler’in emrindedir. Bu acı ve ölüm dünyada kendisini tamamen iyi hisseder. SS ve onun yönetim üyeleri, itibarlarını ve Führer’in gözlerindeki önemlerini giderek arttırırlar. »SS, Adolf Hitler’e kesinlikle sadık olan bir gruptur. Onun için her şeyi yaparlar. Hitler benden annemi vurmamı isterse … bunu yaparım. « 2.2. Çalıştırarak yok etmek 9 Kasım 1938, kristal geceden sonra Hitler Avrupa’lı yahudilere yönelik soykırımı başlatıp bütün sıkıcı müttefiklerini hunharca katlettirince, SS bin yıllık Reich’ın paramiliter ordusu, Himmler ise onların acımasız komutanı olur. Neredeyse komik sayılan vücudu, olağanüstü abartılığı ve asker olarak mutlak yetersizliği sayesinde görünürde garip ve zararsız bir tipdir, Führer’in komik bir kopyası, fakat gerçek bambaşkadır. Toplama kamplarında , silah sanayisinde çalıştırılabilen milyonlarca tutuklu mevcuttur. Himmler Auschwitz’in yakınlarında sentetik kauçuk üretimi için bir fabrikayı yaptırır. Yahudi tutuklular orada zorla çalıştırılırlar, çoğu hayatını kaybeder. Çalıştırarak yok etmek. Cermen ırkının muhafaza edilmesi her türlü vahşiliği haklı çıkardığınından emindir. Er ist besessen von einem absonderlichen Weltanschauungs-Mischmasch aus Rassentheorien, dörflichen Glaubensvorstellungen und naturalistischen Doktrinen. Er glaubt, die Reinkarnation von Kaiser Heinrich I. zu sein, der gegen die Slaven und Ungarn kämpfte. Er lässt sich inspirieren von der antiken germanischen Welt, die aus mystischen Legenden mit Opfern und archaischen Ritualen besteht. Odin, die Wiederentdeckung der geheimen Templer, der Mythos des grausamen teutonischen Ritterordens, die Sage vom heiligen Gral, Wagners »Parsifal«. Hitler ist also der heldenhafte Ritter, geliebt von Millionen Menschen. Der heldenhafte Ritter, geboren um seine Sendung zu erfüllen: durch das Chaos und die Grausamkeit hindurch, eine neue und reine Welt entstehen zu lassen. 2.3. »Endlösung« der Judenfrage 1939: Angriff auf Polen. Die Todessoldaten Himmlers in Aktion. Deutschland überfällt Dänemark und Norwegen. Die Wehrmacht besetzt Belgien, Holland, Luxemburg und greift Frankreich an. Am 22. Juni 1941 überschwemmt das deutsche Heer die Sowjetunion. Adolf Hitler und Heinrich Himmler planen die Endlösung: die Ausrottung der Juden und der Unerwünschten. Das Fehlen von Barmherzigkeit wird zur Pflicht: kaltblütig umzubringen bedeutet, stark sein, Erfolg haben. 1942: Bütün Avrupa ülkelerinin yahudileri toplama kamplarına götürülür ve orada ya gaz odalarında katledilir, ya da ölene kadar zorla çalıştırılırlar. Hitler, kamuoyundaki imajını cinayetlerden ve suçlardan uzak tutmak amacıyla sadık Himmler’e gereken yetkileri verir. Vivo Ferruccio Valerio Binlerce yahudi ölüm kamplarına sevkedilir. Katliamların hakkında Führer’e yazdığı raporda örtmecelerle dolu bir lisanı kullanır. Örneğin „gaz odalarının“ yerini „banyo tesisleri“ alır. 3. Mağlubiyet 3.1. Takas birimi olan yahudiler Vivo Ferruccio Valerio 1944: Almanya’nın git gide kaybettiği savaşın değişim olayları gerçekleri geniş çapta ortaya çıkarır. Artık örtmeceler yoktur, nihai çözümün belli bir ismi vardır: soykırım. »…Kendimi haklı göstermeye niyetim yoktur, ben yahudi kadınara ve çocuklara değiniyorum. Yahudi çocukların yetişmesine izin verirsek onların intikam alarak çocuklarımızı ve torunlarımızı öldürmelerine izin verirdik.« KONUŞMACI Heinrich Himmler, 44 yaşında Hitler’den sonra üçüncü Reich’ın en güçlü adamıdır. Başarısının sebebi, Führer’in her şeyden fazla takdir ettiği sadıklığıdır. 1945: Kızıl Ordu hücuma geçer. Himmler’in gençlik hayali gerçekleşir: Asker olur Ren ve Weichsel nehirlerindeki orduların komutanlığını üstlenir.. Vivo Ferruccio Valerio SS birlikleri son mücadelelerini verirken Reich’ın lideri kaçarak Berlin’deki bir sanatoryuma sığınır. KONUŞMACI Savaşın son safhalarında Himmler Nazi Almanya’sının tek çaresinin müttefiklerle bir anlaşmaya varması olduğundan ikna olmuştur. Führer’den izin almadan gizli şekilde faaliyete geçmeye karar verir. Eisenhower’le buluşup, Amerika’lılara ve İngilizlere teslim olmayı, fakat Ruslara karşı savaşı sürdürmeye niyetlidir. Müttefikler, onunla ayrı bir barış anlaşmasını görüşmeyi reddederler. Himmler, ortodoks yahudi alimlerinin Amerikan derneğiyle iki haftada bir döviz karşılığında bin tutuklu yahudiyi serbest bırakmakta anlaşır. Tek şart, basının bu kurtarmaları olumlu şekilde yorumlamasıdır. Vivo Ferruccio Valerio Himmler, yüksek rütbeli SS subaylarıyla gizlice Führer’in öldüğü an Hitler’in yerini kendisinin alacağına dair anlaşır. KONUŞMACI Bir yandan toplama kamplarındaki esirlerin hiç birinin müttefiklerin ellerine düşmemesini emrederken, öte yandan imha kampı Bergen-Belsen’in İngilizler tarafından kurtarılmasını destekleyerek savaşın ilerideki galiplerine yağcılık yapmayı dener. Fakat müttefiklerin rastladığı korkunç görüntüler, Naziliğe ve liderlerine yönelik en dehşetli suçlamadır, özellikle bu zulmün strateji Himmler’e yönelik. Himmler, Lübeck’teki İsviçre konsolosluğuna sığınarak müttefiklere Almanya’nın şartsız teslimini teklif eder. 25 Nisan 1945: Reich’ın başbakanlığının barınağında Führer radyoda en çok güvendiği adamın kendisini ihanet ettiğini işitir. 3.2. Kaçış, tutuklanma ve suikast Ruslar Berlin’e girince Hitler ilk kez savaşı kaybettiğini kabul eder. Onun yapabileceği tek bir şey kalmıştır … ölmek. Himmler sahte evraklarla, yarı askeri, yarı sivil bir kıyafetle Bavyera’ya kaçmaya çalışır. 22 Mayıs 1945’te, Lüneburg’un yakınlarında, İngilizler onu tutuklarlar ve 031 numaralı esir kampı komutanının yaverine teslim ederler.. Albay ve doktor içeriye girerler. Onu yoklarlar. Zehiri ararlar. Bütün vücudunu incelerler. Doktor, Himmler’den ağzını açmasını ister. Tutuklu sözünü tutar. Fakat doktor henüz tatmin olmamıştır. Daha iyi görebilmesi için yüzünü ışığa doğru çevirmesini emreder ve iki parmağını ağzına koyar. O anda Himmler parmaklarını ısırır ve böylece sakladığı zehir kapsülünü kırar. Himmler’in suratında her hangi bir korku işareti yoktur, daha doğrusu sanki galip gelen bir adam olarak şeytan gibi gülümser. Doktor şöyle söyler: „Evet, yaptı. Öldü. Vücudunu örtüyorum ve öylece bırakıyorum.“ Himmler bir seferinde şöyle söylemişti: »Führer’imi ihanet edemem! Bütün varlığımı ona borçluyum.« Vivo Ferruccio Valerio Heinrich Himmler’in kalıntıları , Kuzey Almanya’daki isimsiz bir mezara gömülmüşlerdir. Adolf Eichmann 1. Nazilerin»Yahudi uzmanı« 1.1. İsrail’deki mahkeme KONUŞMACI Kudüs, 11 Nisan 1961. Sanık sandalyesinde: Adolf Eichmann, SS’in yüksek rütbeli lideri, Nazi iktidarında milyonlarca yahudinin kamplara nakliye edilmesinin sorumlusu. Başlıca suçlamalar: Altı milyon yahudinin öldürülmesi; cesetlerin imha edilmesi; yahudi çocukların doğumunu önleyen tedbirlerin alınması; köleliğin uygulanması; yahudi soyunun ırksal, dini ve ulusal sebeplerden zulmü; yahudilerin mallarının istimlakı; savaş suçları; yahudi olmayanların zulmü; bir örgütün üyeliği. Mahkeme, Nürnber mahkemesinden 14 yıl sonra vuku bulur. Avrupa gibi bütün dünya, savaşın ve yahudi kıyımının dehşetini tekrar yaşamaktadır. İsrail devletinin ilan edilmesine birkaç gün kala mağdurlar cellatlarını dava etmektelerdir. Eski SS albayı Adolf Eichmann’ın Arjantin’de tutuklanması, toplama kamplarından kurtulan birinin eseridir: Simon Wiesenthal ve istihbarat örgütü Mossad. »Ben sadece katliamlarda yardımcı oldum ve destek verdim …“ Eichmann böyle söyler, »… ben hiç kimseyi öldürmedim!« Eichmann’ın savunma stratejisi, kendisini sadece amirlerinin kaçınılmaz emirlerini yerine getiren ve böylece milyonlarca insanın yokedilmesinde sorumluluk taşımayan, yetkisiz bir bürokrat olarak göstermektir. Eichmann yahudilerden nefret ettiğini reddeder, sadece her hangi bir askerden savaş durumunda beklenildiği gibi emirlerine uyduğunu açıklar. Mahkemenin sonunda davalıya idam cezası verilir. 1.2. NSDAP ve SS’deki yükselişi Adolf Eichmann, 19 Mart 1906’da Ren bölgesindeki Solingen’de dünyaya gelir. Linz’deki mühendislik okuluna yazılır, fakat okulu terkederek çalışmaya başlar. 1929’daki borsa düşüşünün esnasında işinden olur. O zamana kadar politikayla fazla ilgilenmemiş olsa dahi, o zamana kadar politikayla fazla ilgilenmemiş olsa dahi, o yıllarda Avusturya’da ve Almanya’da sık sık düzenlenen gösterilere ve toplantılara katılmaya başlar. NSDAP’nin bir gösterisinde rastladığı ailenin eski bir dostu onu SS’e katılmaya ikna eder. Böylece alt sınıfa inmiş bir adamın monoton yaşamında ufukta başarılı bir kariyer gözükür. Kendisini yahudiliğin ve siyonizmin uzmanı olarak tanıtır. 1937’de gizli çalışan olarak kutsal ülkeye giderek Hayfa’yı ve çeşitli kibutzları ziyaret eder. Görevi, yahudilerin Doğu Avrupa’ya sevkiyatını sağlayan bir sistemi geliştirmektir. SS komutanlarına ve Nazi partisinin önderlerine kendisini beğendirme fırsatı 1938’de Avusturya Reich’a ilhak edilince doğar. Adolf Eichmann, SS’in yahudi uzmanı, Avusturya’lı yahudilerin zorla göç ettirilmesiyle görevlendirilir. Yok etmenin ilk adımı atılmıştır. Eichmann, her şeyin en ufak detaylara kadar mükemmel işlediğinden şahsen sağlama bağlar. Yoklamalar, istimlaklar, aşağılamalar. Eichmann ilk kez insanlara hakim olmanın tecrübesini elde eder. Viyana’daki boşaltmanın uygulanması, alaycı bir etkinliğin ve acımasısız bir zamanlamanın bir örneğidir. Yahudiler, mallarından mülklerinden sistematik bir şekilde mahrum edilir ve ayrıca ülkeyi derhal terketmeye zorlanırlar. Eichmann amirlerine gururla şunu açıklar: »… 50.000’den fazla şahsı yola gönderdim«. Bu eylemin sayesinde SS subayı ünvanını elde eder. Eichmann’ın yöntemlerinin başarıları o kadar belirgindir ki, Reich’ın emniyet servisi SD’nin kötü şöhretli şefi Rinhard Heydrich yahudi göçüne dair bir merkez bürosunu hazırlar. Eichmann, yahudi meseleleri uzmanının sağ kolu olur. 2.»Nihai çözüm« stratejisi 2.1. Toplu kurşuna dizmeler 1 Eylül 1939: Naziler Polonya’ya saldırırlar. Polonya’nın işgaliyle SS Polonya’lı yahudileri de düşünmelidir. Adolf Eichmann’a göre yeni ve önemli görevler. Bütün Polonya’da getolar hapishanelere dönüşür. Zorlu göçlerin alternatifleri düşünülmelidir. Yahudiler daha hızlı ve daha etkili yöntemlerle bertaraf edilmelilerdir. Eichmann çözümü bulmuştur: Toplu kurşuna dizmeler. (O-Ton) Sovyetler Birliğin işgali. Yöntem derhal uygulanır. 1941‘de »yahudi sorunun nihai çözümü« başlar, Avrupa’lı yahudilerin yokedilmesi. Eichmann, Auschwitz’e yapılan toplu nakliyatları koordine eder. Yahudilerin özel kişi kayıtları vardır, fakat trenlere hayvanlar gibi yüklenirler. Hatta biletlerini dahi ödemelilerdir. 2.2. Gaz odaları Eichmann, kurşuna dizmeleri artık geride kalmış ve etkisiz bir yöntem olarak nitelendirmektedir. Toplu imhanın yeni imkânlarını araştırır ve planlar, mümkün olduğu kadar az zahmetli ve az masraflı olmak üzere. Eichmann yeni bir gazın etkileri hakkında bilgi edinir. Reich yönetiminin öngördüğü hedeflere en kısa zamanda ulaşmanın katilce bir yolu. Eylül 1941: lk kez gaz odalarında esirler öldürülür. Yarbay Adolf Eichmann’ın mesleğinde elde ettiği bir başarı. KONUŞMACI Auschwitz, yüksek voltajlı tel örgüyle sarılmış 42 kilometrekarelik bir alan. Yüzlerce uyku barakalarının merkezinde içtima meydanı. Bir toplama ve çalışma kampıdır. Bir imha kampıdır. Haksız köleler sayılan esirler, yıkılıp devrilene kadar çalışmak zorundalardır. Hapislilerin her hangi bir eşyaya sahip olmalarına izin yoktur. Esirlere verilen tek şeyler yatacak bir ahşap platform ve biraz yiyecektir – ancak hayatta kalabilmelerini sağlayacak kadar. 14 günde bir yorgun bitkin esirler gazla imha edilir ve yerlerini yeni gelenler alır. Eichmann, yüzbinlerce insanın hayatıyla oynayacak bir durumdadır. Yarbay’ın amirleri memnun kalırlar. Adamları kendisinden beklediklerini yapmıştır, mükemmelleşmiştir, ve nihayet ölümün örnek bir muhasebecisi olmuştur, soykırımın gayretli muhasebecisi. Buna rağmen, Nazilerin elit sınıfına dahil olmayı başaramaz, siyasette her hangi bir ağırlığı yoktur. Yaz 1944: Almanya savaşı kaybetmek üzeredir. Müttefikler ilerlemektedirler, fakat Eichmann’ın trenleri durmazlar. Doğu cephedeki generallerin de takviye birliklerinin sevkiyatı için trenlere ihtiyaçları vardır … fakat Eichmann’ın ölüm vagonlarına öncülük tanınır, hem bu durum Almanya’nın savaş birliklerinin aleyhine olsa bile. Savaşı kaybettiklerinin bilincindedir, fakat kendine ait özel muharebesini kazanmakta kararlıdır. Auschwitz SS’ine imhaları günde 10.000 insandan 12.000’e arttırma emrini verir. Führer’i tatmin etmeye yönelik bir imha etme hırsı. Himmler, ölüm trenlerini durdurup Batıyla barış anlaşmasına varmayı niyet eder. Fakat barış Eichmann’ın korkulu rüyasıdır, kendi hayatından ve istikbalinden endişelidir. Vivo Ferruccio Valerio Fotoğrafı çekilirse, Eichmann son derece öfkelenirdi. Kamerayıfotorafçının elinden alırdıve filmi imha ederdi. Günün birinde aranılcağının bilincindeydi 3. Kaçış, tutuklanma, mahkeme ve infaz 3.1. Toplama kamplarının kurtarılması KONUŞMACI Ebenso akribisch wie er die Vernichtungsmaschine organisierte, beginnt Eichmann, seine eigene Rettung zu planen. Von Budapest aus, wo er sein Hauptquartier aufgeschlagen hatte, tritt er die Flucht an und erreicht den letzten Zufluchtsort der SS: Schergen in den österreichischen Bergen. 1945: Deutschland ist in die Knie gezwungen. Die Vorhut der Roten Armee erreicht die Konzentrationslager von Auschwitz/1 und Auschwitz/Birkenau. Durch den Stacheldraht hindurch schauen Hunderte von Menschen ungläubig den Befreiern zu. Der Alliierten-Kommission, die beauftragt ist, die von der SS begangenen Verbrechen zu untersuchen, wird die mathematische Präzision immer offensichtlicher, mit der das Vernichtungsprojekt vollendet wurde. Die SS zerstörte den Großteil der Archive und Dokumente. Dennoch gelingt es den Inspektoren, die technischen Details der Auslöschung von Millionen von Menschen zu rekonstruieren. Lager Auschwitz/Birkenau: vier Krematorien, 46 Verbrennungsöfen, fast zwei Millionen Tote. Eine Baracke diente den Opfern als Ausziehraum. Dann schob die SS die Gefangenen in die Gaskammern. Nach jedem Todesturnus wurden die Örtlichkeiten gelüftet, damit es den Angestellten möglich war, die Leichen in die Leichenhalle zu transportieren. Andere Häftlinge zogen die Goldzähne. Was von den Menschen übrig blieb, wurde in den Öfen verbrannt. Die sowjetischen Soldaten fanden große Mengen des Gases Zyklon B und verstanden sofort, wozu es gedient hatte. Vivo Ferruccio Valerio Vier Millionen Menschen umgebracht in den Vernichtungslagern, zwei Millionen Menschen umgebracht von Einsatzkommandos, von Epidemien und Entbehrungen. Insgesamt macht das sechs Millionen Menschen. 2.2. Eichmanns Ende KONUŞMACI Eichmann, der nicht in der Liste der größten Kriegsverbrecher erscheint, gelingt es, seine Spuren zu verwischen und sich in Deutschland auf dem Land zu verstecken. 1950 schifft er sich unter falschem Namen und dank der Hilfe einiger Geistlicher des Vatikans nach Südamerika ein, in der Hoffnung, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Die Namenlosigkeit dauert nur 10 Jahre. 1957 entdeckt ein tschechischer Jude, dass Eichmann sich in Buenos Aires versteckt. Die Information gelangt zum Mossad. Der israelische Geheimdienst organisiert die Entführung des Verbrechers aus einem Land, in dem Auslieferung nicht vorgesehen ist, nach Israel, um ihm den Prozess zu machen für die Verbrechen, deren er sich während des Krieges schuldig gemacht hat. Eichmann war einer der gnadenlosesten Henker der Nazis. Er brachte sein Gewissen zum Schweigen und weigerte sich, auf Fragen über den Sinn seiner Handlungen zu antworten. Vivo Ferruccio Valerio Eichmann wird für den millionenfachen Mord an Juden zum Tode verurteilt. KONUŞMACI Das Berufungsverfahren, das 1962 vor dem Obersten Gerichtshof stattfindet, bringt keine Revision des Urteils. Vivo Ferruccio Valerio Er verbringt seine letzten Stunden im Gefängnis von Tel Aviv. KONUŞMACI Am 31. Mai, nachdem sein Gnadengesuch abgelehnt worden war, wird Eichmann gehängt. »Auf menschlicher Ebene fühle ich mich schuldig, die Deportationen organisiert zu haben. Bedauern ist nutzlos, es kann die Toten nicht auferwecken. Es ist wichtiger, zu verhindern, dass so etwas in Zukunft noch einmal passiert.« Adolf Eichmann