Wasserenergie

Erneuerbare Energien III

Su enerjisi

Hidroelektrik enerji kullanımının avantajları aşikârdır. Çevre kirliliğine ve sera gazı etkisine katkıda bulunan yanıcı gazların varlığı söz konusu değildir. Su gücünden gelen enerji temiz ve kalıcıdır. Güneş parladığı sürece hidroelektrik enerjiden faydalanabileceğiz.