Zugvögel

Wanderer am Himmel

Göçmen kuşlar

Miyarlarca göçmen kuş, her yıl üreme alanlarından yola çıkarak kışlama yerlerine gider ve geri döner. Bazı türler bunun için binlerce kilometre uçar. Dağlardan, okyanuslardan ve kıtalardan geçerler. Bu, tehlikeler ve engellerle dolu bir yolculuktur. Kuşlar neden bu sıkıntılara katlanır? Ve nereye giderler?