Biotechnologie III

Zwischen Fortschritt und Verantwortung

Biyoteknoloji III – İlerlemenin ve sorumluluğunun arasında

Biyoteknolojik bilgiler ve uygulamalar farklı alanlara göre ayırılabilirler. Basit bir belirlenmeyi ve ayırımı elde edebilmek için sözkonusu uzman alanları renklere göre sınıflandırılmışlardır. Bu biyoteknoloji dizisinin ikinci bölümünde kırmızı, yani tıbbi biyoteknolojiden bahsedilmişdi. Bu seferki bölümde yeşil, yani tarım biyoteknolojisi, beyaz (veya endüstriyel) ve nihayet gri, yani çevre korumasıyla ilgili biyoteknolojiler sözkonusu olacaklardır.