25 Jahre deutsche Einheit

Was hat sie uns gebracht?

25 yıldır Alman birliği - Bize faydası ne oldu?

Doğu-Batı çelişkisinin sebep olduğu, 40 yıl süren bir bölünmeden sonra Almanya’nın birliği 3 Ekim 1990’da devlet hukukunca yeniden tesis edilmişti. Birlik, DDR’deki barışçıl devrimin ve İkinci Dünya Savaşının galip güçlerinin istekliliklerinin sayesinde mümkün olmuştu. Bu arada o zamanki Federal Şansölye Helmut Kohl ve Sovyet hükümet şefi Michail Gorbatschow özellikle takdire değerlerdir. Görüşmeleri oldukça karmaşıktı, fakat her şey huzur içinde gerçekleşmişti – halbuki müttefik DDR’in feshedilmesi o zaman Sovyetler Birliğinin etkisini oldukça azaltmıştı.