Diktaturen im 20. Jahrundert I

Der Kommunismus unter Mao

Mao Zedong Yönetiminde Komünizm I

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong veya Mao Tse-tung, ülkesini sert bir sosyalist dönüşümle ekonomik, kültürel ve toplumsal açıdan yeni ve daha iyi bir çağa taşıyan "Büyük Önder" olarak tarihe geçmek istiyordu. Âdeta aziz mertebesine çıkarılarak kutsandığı yer sadece Çin değildi. Ama iktidarına terör, şiddet ve despotizm damgasını vurmuştu. Orta Krallık Mao'nun yönetiminde kaos içine sürüklenmişti.