Migration

und Integration

Göç (Gesamter Film)

Nürnberg, Gibitzenhof mahallesindeki Pirckheim Lisesi. Buradaki kız ve erkek talebelerin neredeyse üçte birinin geçmişinde bir göç olayı bulunur. Okul, 2008'den beri tüm Federal Eyaletleri kapsayan „Irkçılıksız okul-cesaretli okul“ şebekesinin bir üyesidir. Bu demektir ki, kız ve erkek talebeler ve öğretim üyelerinin büyük bir kısmı her türlü aşağılayıcı davranışa karşı etkin görev almayı, ve konu hakkında düzenli olarak tasarılar uygulamayı üstlenmiştir. Biz, 11’inci sınıfın kız ve erkek talebeleri ile yakından tanıştık ve onlarla entegrasyon hakkında konuştuk.