C, CO2 & Co. im Alltag

Von Kohlenstoff bis Carbonat

Günlük hayatta C, CO2 ve ortakları

Doğal haliyle maden damarlarında bulunan karbon, maden ocaklarında çıkarılır. Suda çözülmüş hali ile günlük dilde karbon asidi olarak anılan karbondioksit, karbon ve oksijenin, molekül formülü CO2 olan bileşimidir. Karbondioksit, yanıcı olmayan ve suda kolay çözünen, renksiz ve kokusuz bir gazdır. Çeşitli metal oksitleri veya hidroksitleri ile iki tür tuz oluşturur: karbonat ve hidrojen karbonat. Ortalama konsantrasyonu 0,038 % olan karbondioksit, havanın doğal bir bileşenidir. Karbondioksit, karbon içerikli maddelerin yeterli oksijen ikmali altında tamamen yanmasından sonra ve organizmaların içinde de oluşabilir. Karbondioksit, sera etkisini ve dolayısıyla küresel ısınmayı da tetikleyen başlıca faktörlerdendir. Fotosentez sırasında karbondioksitin su ile karışımından glukoz meydana gelir.