Leben am Fluss

Auen und ihre Bewohner

Nehir kenarında yaşam

Su, yeryüzündeki yaşamın temelini oluşturur. Nehirler ise, bitki ve hayvanlara yaşam alanı sağlayan önemli ekosistemlerdir. Suyun içinde ve su kenarında rastlanan hayvanların ve bitkilerin biyoçeşitliliği çok zengindir. İnsanlar da her zaman nehir kenarında yaşamanın sunduğu avantajların farkında olmuş, ve günümüze kadar da değişik şekillerde bunlardan faydalanmıştır. Nehirler, taşımacılıkta kullanıldığı gibi, gıda kaynağıdır ve yıkanma yerleri olarak da değerlendirilir.