Ungarn

Staaten der EU

Macaristan: Avrupa’da yeni ortaklar

Macaristan Cumhuriyeti (Magyar Köztársaság) Orta Avrupa’nın doğusunda, Panonya havzasında yer almaktadır. Macaristan’ın batı’daki sınırı Avusturya ve Slovenya’ya, gü- neyde Hırvatistan ve Sırbistan ve doğuda Romanya’ya dayanır. Kuzeydeki komşuları ise Ukrayna ve Slovakya’dır. Macaristan’ın nüfusu 10 milyonun üzerindedir ve yüz ölçümü 93.000 kilometrekare- dir ve böylelikle Avusturya’dan biraz daha büyüktür. Halkın %90’ı Macarlardan, yani Magyar’lardan oluşur, %5’i Roman, geriye kalan kısım ise Sırp, Slovak, Ukraynalı ve Almandır.