Biodiversität

Bedrohte Artenvielfalt

Bio-çeşitlilik

Dünyanın hayvan ve bitki zenginliği, giderek artan bir hızla küçülüyor. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)’in tehdit altındaki hayvan ve bitki türlerini sıralayan kırmızı listesinde 17.291 örnek sıralanmıştır. 1500 yılından beri nesli tükenen 870 türün %27’si, 1970 ve 2005 yılları arasında yok olmuştur. Bu rakamlar sadece kaba bir tahminin neticesidir, çünkü incelemeye alınan, dünya genelinde yaşadıkları bilinen 1,8 milyon hayvan ve bitkinin sadece %2,7’sidir. Özellikle yağmur ormanlarında yaşayan tehdit altındaki türlerin tahmini sayısı çok yüksektir. Açık denizlerimizde yaşayan türlerin çeşitliliğinde de dramatik bir gerileme kaydedilmiştir.